Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Rozdiel medzi predajom a dohodou o predaji

" Predajná zmluva " je typ zmluvy, ktorou jedna strana (predávajúci) buď prevádza vlastníctvo tovaru, alebo súhlasí s tým, že ho prevedie za peniaze druhej strane (kupujúcemu). Predajnou zmluvou môže byť predaj alebo zmluva o predaji. V predajnej zmluve, ak ide o skutočný predaj tovaru, je známy ako predaj, zatiaľ čo v prípade zámeru predať tovar v určitom čase v budúcnosti alebo ak sú splnené určité podmienky, nazýva sa dohodou o predaji .

Predaj a súhlas s predajom sú typy zmlúv, pričom prvou zmluvou je uzavretá zmluva, zatiaľ čo druhá zmluva predstavuje výkonnú zmluvu. Veľa študentov práva sa zmení v rámci týchto dvoch pojmov, ale tieto nie sú jedno a to isté. Tu sa v článku uvedenom nižšie vysvetlil rozdiel medzi predajom a dohodou na predaj, skontrolujte ho.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnaniezľavaDohoda o predaji
zmyselKeď sa v zmluve o predaji uskutoční okamžite výmena tovaru za protiplnenie, je známy ako predaj.Ak sa v zmluve o predaji zmluvné strany dohodnú na výmene tovaru za cenu v budúcom stanovenom termíne, je známy ako dohoda o predaji.
prírodaabsolútnypodmieňovací
Druh zmluvyVykonaná zmluvaVykonávacia zmluva
Prevod rizikaÁnožiadny
nadpisV predaji sa prevod tovaru prevádza kupujúcemu s prevodom tovaru.V dohode o predaji zostáva názov tovaru predávajúcim, pretože neexistuje prevod tovaru.
Právo na predajkupujúcipredavač
Dôsledky následnej straty alebo poškodenia tovaruZodpovednosť kupujúcehoZodpovednosť predávajúceho
daňDPH sa účtuje v čase predaja.Nevyberá sa žiadna daň.
Oblek na porušenie zmluvy predávajúcimKupujúci môže požadovať náhradu škody od predávajúceho a majetkovú nápravu od strany, ktorej je tovar predávaný.Tu kupujúci má právo požadovať náhradu škody.
Právo na neplatený predávajúciPrávo žalovať za cenu.Právo žalovať náhradu škody.

Definícia predaja

Predaj je typ zmluvy, v ktorej predávajúci prevedie vlastnícke právo k tovaru kupujúcemu za peňažnú protihodnotu. Tu je vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim veriteľ a dlžník. Je výsledkom dohody o predaji, keď sú splnené podmienky a po uplynutí určeného času.

Druhy predaja

Nasledujúce sú základné podmienky týkajúce sa predaja:

 1. Musia existovať najmenej dve strany; jeden je kupujúci a druhý je predávajúci.
 2. Predmetom predaja je tovar.
 3. Platba by sa mala uskutočniť v zákonnej mene krajiny.
 4. Tovar by mal prechádzať od predávajúceho k kupujúcemu.
 5. Všetky potrebné podmienky platnej zmluvy by mali byť prítomné ako slobodný súhlas, úvaha, zákonný predmet, kapacita strán, atď.

Ak sa tovar predáva a majetok je prevedený na kupujúceho, ale predávajúci nie je zaplatený. Potom môže predávajúci prejsť na súd a podať žalobu proti kupujúcemu za škody a cenu. Na druhej strane, ak tovar nie je doručený kupujúcemu, potom môže žalovať aj predávajúceho za škody.

Definícia dohody na predaj

Dohoda o predaji je tiež zmluvou o predaji tovaru, v ktorej sa predávajúci zaväzuje previesť tovar kupujúcemu za cenu neskôr alebo po splnení podmienky.

Ak existuje ochota obidvoch strán vytvoriť predaj, tj kupujúci sa zaväzuje kúpiť, a predávajúci je pripravený na predaj tovaru za peňažnú hodnotu. V dohode o predaji plnenia zmluvy sa uskutoční v budúcom termíne, tj keď uplynie čas alebo keď sú splnené potrebné podmienky. Po vykonaní zmluvy sa stáva platným predajom. Všetky potrebné podmienky v čase predaja by mali existovať aj v prípade dohody o predaji.

Ak predávajúci odstúpi od zmluvy, potom kupujúci môže požadovať náhradu škody za porušenie zmluvy. Na druhej strane, neplatený predávajúci môže žalovať kupujúceho aj na náhradu škody.

Kľúčové rozdiely medzi predajom a dohodou o predaji

Nasledujúce sú hlavné rozdiely medzi predajom a dohodou o predaji:

 1. Keď predávajúci predáva tovar zákazníkovi za cenu a prevod tovaru od dodávateľa k zákazníkovi prebieha súčasne, je známy ako predaj. Ak predávajúci súhlasí s predajom tovaru kupujúcemu v budúcom stanovenom termíne alebo po splnení potrebných podmienok, je známy ako zmluva o predaji.
 2. Charakter predaja je absolútny, zatiaľ čo dohoda o predaji je podmienená.
 3. Zmluva o predaji je príkladom realizovanej zmluvy, zatiaľ čo dohoda o predaji je príkladom zmluvy o vykonaní zmluvy.
 4. Riziko a odmeny sa prenášajú s prevodom tovaru na kupujúceho v predaji. Na druhej strane sa riziká a odmeny neprevedú, pretože tovar je stále v držbe predávajúceho.
 5. Ak sa tovar stratí alebo poškodí následne, potom v prípade predaja je to zodpovednosť kupujúceho, ale ak hovoríme o dohode o predaji, je to zodpovednosť predávajúceho.
 6. Daň sa ukladá v čase predaja, nie v čase predaja.
 7. V prípade predaja je právo na predaj tovaru v rukách kupujúceho. Na druhej strane predajca má na základe dohody o predaji právo predať tovar.

záver

Podľa zákona o predaji tovarov z roku 1930 v Indii článok 4 ods. 3 sa zaoberá zmluvou o predaji a dohodou o predaji, kde sa objasnilo, že dohoda o predaji je tiež predmetom predaja. Existuje však rozdiel medzi týmito dvoma výrazmi, ktoré sme diskutovali vyššie.

Top