Odporúčaná, 2024

Redakcia Choice

Rozdiel medzi elastickou a neelastickou potrebou

Elastická dopyt je taká, v ktorej mierna zmena ceny povedie k drastickej zmene dopytu po produkte. Odlišuje sa od neelastického dopytu v tom zmysle, že zmena ceny nemôže mať žiadny alebo malý vplyv na dopyt spotrebiteľov.

Elasticita dopytu sa vzťahuje na zmenu požadovaného množstva výrobku v dôsledku zmeny faktorov, na ktorých závisí dopyt. Takéto premenné sú cena, cena súvisiaceho tovaru, príjem a tak ďalej. Pokiaľ a nie je uvedené inak, cenová elasticita sa nazýva elasticita dopytu, čo je stupeň odozvy výrobku vzhľadom na zmenu ceny. Môže byť elastická alebo nepružná pre konkrétnu komoditu.

Rozumieť rozdielu medzi elasticitou a neelastickou potrebou nájdete v článku, ktorý je uvedený nižšie.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanieElastic DemandNeelastická potreba
zmyselAk má malá zmena ceny výrobku podstatnú zmenu požadovaného množstva, je známa ako elastická dopyt.Neelastická dopyt sa vzťahuje na zmenu ceny dobrého výsledku v žiadnej alebo miernej zmene požadovaného množstva.
Elasticita kvocientuViac ako 1Menej ako 1
KrivkaPovrchnépríkry
Cena a celkové výnosyPresuňte sa opačným smeromPresuňte sa v tom istom smere
tovarPohodlie a luxusnevyhnutnosť

Definícia elastickej potreby

Dopyt, ktorý sa mení, pretože cena za výrobok stúpa alebo klesá, je známa ako elastická dopyt alebo cenová elasticita dopytu. Takýto dopyt sa nazýva cenovo citlivý dopyt.

Znamená to, že malá zmena ceny výrobku môže viesť k väčšej zmene množstva požadovaného spotrebiteľmi, tj ak sa cena výrobku zvýši, potom spotrebitelia prestane kupovať komoditu alebo prejsť na náhradné diely alebo kúpiť menej alebo čakajú na to, aby sa ceny stali normálnymi. Na druhej strane, ak cena klesne, potom spotrebitelia začnú kupovať ešte viac množstva výrobku alebo prilákajú ďalších zákazníkov.

Definícia neelastického dopytu

Dopyt sa považuje za neelastický, keď sa dopyt po danom produkte alebo službe nezmení v závislosti od kolísania cien. Takáto požiadavka nie je veľmi citlivá na cenu.

Položky pre potreby alebo potreby sú tovar, ktorý má neelastický dopyt, tj voda, soľ, mydlo, benzín atď., Alebo veci, ku ktorým sú závislí ľudia, ako alkohol, cigarety atď., Alebo veci, ktoré nemajú blízke náhrady ako lieky, Ak je dopyt po danom produkte neelastický, potom bez ohľadu na to, akou je cena, ľudia ju neprestanú kupovať. Rovnako, ak dôjde k poklesu cien, nebudú existovať veľké zmeny v množstve požadovanom spotrebiteľmi.

Kľúčové rozdiely medzi elastickou a neelastickou potrebou

Rozdiely medzi elastickým a neelastickým dopytom možno jasne vyvodiť z týchto dôvodov:

  1. Elastic Demand je, keď malá zmena ceny dobra spôsobí väčšiu zmenu požadovaného množstva. Neelastický dopyt znamená zmenu ceny tovaru, nebude mať významný vplyv na požadované množstvo.
  2. Elasticita dopytu môže byť vypočítaná ako percentuálna zmena ceny komodity na percentuálnu zmenu ceny, ak koeficient elasticity dopytu je väčší ako rovný 1, potom dopyt je elastický, ale ak je to menej ako jedna požiadavka je neelastická.
  3. Keď je dopyt pružný, krivka je plytká. Naopak, ak je dopyt neelastický, sklon bude strmý.
  4. V prípade pružného dopytu sa cena a celkové príjmy pohybujú opačným smerom, avšak s neelastickým dopytom sa cena a celkové príjmy pohybujú rovnakým smerom.
  5. Položky komfortu a luxusu majú elastický dopyt, zatiaľ čo veci nevyhnutnosti majú neelastický dopyt.

Cenová elasticita dopytu

ed> 1Relatívne pružný dopyt.
ed = 1Jednotný elastický dopyt
ed <1Relatívne nepružný dopyt
ed = ∞Perfektne elastický dopyt
ed = 0Dokonale nepružný dopyt

záver

Elasticita dopytu predstavuje mieru, do akej rozdiel v cene dobra ovplyvní množstvo požadované spotrebiteľmi. Výrobky, ktoré nemajú ani menšie náhrady, majú nepružný dopyt. V porovnaní s výrobkami s veľkým počtom náhradných látok majú elastický dopyt, pretože spotrebitelia prejdú na inú náhradu, ak dôjde k malej zmene ich cien. Preto je pravda povedať, že čím menej substitučných látok, tým viac neelastického dopytu. Okrem toho, ak je obrovská časť príjmov vynaložená na nákup výrobku, tak aj dopyt po ňom je elastický, pre spotrebiteľov, ktorí sú vysoko citliví na cenu.

Top