Odporúčaná, 2022

Redakcia Choice

Rozdiel medzi šírkou pásma a frekvenciou

Šírka pásma a frekvencia obidvoch sú meracie podmienky vytvárania sietí. Základným rozdielom medzi šírkou pásma a frekvenciou je, že šírka pásma meria množstvo prenášaných dát za sekundu, zatiaľ čo frekvencia meria počet kmitov dátového signálu za sekundu. Prečítajte si porovnávaciu tabuľku šírky pásma a frekvencie.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanieBandwidthkmitočet
základnéŠírka pásma meria množstvo dát, ktoré je možné prenášať v jednotke času.Frekvencia meria počet výskytov opakujúcej sa udalosti za jednotku času.
jednotkaBitov / sec.Hertz.

Definícia šírky pásma

Šírka pásma je pojem v sieti používaný na meranie maximálneho množstva údajov, ktoré sa môžu prenášať v jednotke času. Šírku pásma možno vysvetliť pomocou príkladu. Predstavme si, že šírka pásma je diaľnica a počet vozidiel na diaľnici je množstvo dát prenášaných za jednotku času. Viac šírky pásma, viac dáta môžu byť prenášané za jednotku času. Šírka pásma môže byť tiež vysvetlená ako rozsah signálu medzi vyššou (maximálnou) a nižšou (minimálnou) frekvenciou, ktorú môže signál obsahovať.

Vzorec na výpočet šírky pásma je nasledujúci:

Definícia frekvencie

Frekvencia "je pojem na meranie počtu kmitov, ktoré sa vyskytujú v dátovom signáli v sekundách. Pri vytváraní sietí sa údaje prenášajú vo forme signálov, ktoré sú tvorené vlnami. Frekvencia signálu sa meria počtom signálov oscilujúcich za sekundu.

Vzorec na výpočet frekvencie je daný:

Kľúčové rozdiely medzi šírkou pásma a frekvenciou

  1. Šírka pásma meria množstvo dát, ktoré môže spojenie prenášať v jednotke času, zatiaľ čo Frekvencia je počet dátových paketov prijímaných za jednotku času.
  2. Šírka pásma sa meria v bitoch za sekundu, frekvencia sa meria v herte.

záver:

Šírka pásma môže byť označovaná ako rozsah frekvencií komponentov, ktoré sú obsiahnuté v signáli. Možno povedať, že šírka pásma je priamo úmerná signálu. Väčšia šírka pásma je väčšia frekvencia, ktorú môže obsahovať.

Top