Odporúčaná, 2024

Redakcia Choice

História za Twitter #Hosty

Twitter hashtag sa narodil 23. augusta 2007, vynašiel Chris Messina, ktorý teraz pracuje ako otvorený webový advokát spoločnosti Google.

Prvý tweet s hashtagom bol nasledujúci:

Podľa Twitter viac ako 11% tweets teraz obsahuje hashtags.

Dnes, hashtagy robia tweety viac zmysluplné a nájditeľné, vlastnosti, ktoré si mnohí užívatelia cení. Žiadna konferencia alebo reč nie sú v týchto dňoch ukončené bez hashtag.

Prijatie hashtagu pôvodne vyzeralo väčšinou o samotnú Messinu, ktorá ich hojne používala na to, aby označila, odkiaľ prechádzal a o čom to bolo, až do októbra '07. Počas lesných požiarov v meste San Diego, keď sa ľudia pohnúť po núdzovej situácii, používali rovnaký hashtag na naliehanie Messiny a nasledovali príklad, ktorý stanovili iní občania novinári.

Messina teraz myslí, že hashtags sú nadmerne používané a že by mali existovať rôzne typy značiek metadát, napríklad / via, / cc a / by. Títo boli pokrstení "slashtags", ale oni sa nechytili tak dobre.

Top