Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Rozdiel medzi TDS a TCS

V dani z príjmov sa celkové príjmy odhadcu za predchádzajúci rok zdaňujú v posudzovanom roku. Aj keď v zákone existujú určité ustanovenia, ktorými je možné vymáhať daň z príjmov v predchádzajúcom roku, tj prostredníctvom TDS, TCS a zaplatenia preddavku. Ak nie ste schopní rozpoznať rozdiel medzi TDS a TCS, nie ste jediní. Zatiaľ čo TDS je nákladom, systém TCS je príjmom.

TDS znamená odpočítanie dane pri zdroji, TCS sa rozširuje na zber daní pri zdroji. Nie sú to dane, ale sú to záväzky, ktoré sa odpočítavajú v čase platieb alebo sú prijaté viac a uložené na oddelení dane z príjmov. Aby sme vám pomohli pri porovnávaní a kontraste týchto daní podrobne, zostavili sme pre vás článok, pozrite sa.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanieTDSTCS
zmyselTDS znamená sumu odpočítanú z príjmov príjemcu vo forme dane.TCS sa vzťahuje na sumu nahromadenú predávajúcim alebo spoločnosťou ako daň.
prírodavýdavokpríjem
uvalenieŠpecifikované výdavky presahujú predpísaný limit.Predaj špecifikovaných položiek sa uskutočňuje.
Zodpovedná osobaOdpočítaný platiteľom alebo kupujúcimZhromaždené príjemcom alebo predajcom
výskytPripočítaním účtu príjemcu alebo počas platby, podľa toho, čo nastane skôr.Zníženie účtu kupujúceho alebo pri príjme, podľa toho, čo nastane skôr.

Definícia TDS

Daň odpočítaná pri zdroji alebo TDS, ako naznačuje jeho názov, je nepriamym spôsobom výberu dane, pričom výber príjmov na príjem príjemcu. Zahŕňa pojem "mzda, ako zarobíte" a "vyberáte, keď sa zarobí", v dôsledku čoho sa vyberá daň. Podľa zákona o dani z príjmov sa každá platba za určité výdavky, ktorá spadá do pôsobnosti TDS, platí po odpočítaní určeného percentuálneho podielu.

Stručne povedané, v čase uskutočnenia platby platiteľ zadržal určité percento sumy a uložil ho vláde. Týmto spôsobom je daň z príjmu účtovaná vopred, a nie neskôr, a príjemca dostane čistú sumu, tj po TDS. Niektoré príklady nákladov, za ktoré sa účtuje TDS, sú mzda, príležitostný príjem, úroky z cenných papierov, výplata nájomného, ​​zaplatenie poplatkov, zaplatenie provízie alebo sprostredkovania a tak ďalej.

Definícia TCS

V Indii, pri predaji určitých položiek, daň vyberá predávajúci alebo spoločnosť za predpísané sadzby od platiteľa alebo od kupujúceho určenej kategórie položiek nazývaných ako daň vyberaná pri zdroji alebo z TCS. Predávajúci potom prevedie daň vybranú od kupujúceho na vládu a vydá certifikát TCS, za ktorý získa kupujúci takéhoto tovaru kredit.

Takéto položky zahŕňajú listy tendu, alkoholické nápoje (alkoholické nápoje), šrot, parkovisko, mýtne námestie, drahokamy (nad dva lakhs), šperky (viac ako päť lak) a tak ďalej. Sadzba TCS sa líši pre rôzne položky.

Kľúčové rozdiely medzi TDS a TCS

Rozdiel medzi TDS a TCS možno jasne vyvodiť z týchto dôvodov:

  1. TDS znamená sumu odpočítanú z príjmov príjemcu vo forme dane. TCS sa vzťahuje na sumu nahromadenú predávajúcim alebo spoločnosťou ako daň.
  2. Zatiaľ čo TDS je ako náklad pre spoločnosť, TCS je príjmom.
  3. Daňové zrážky pri zdroji sa platia, ak špecifikované výdavky presahujú predpísaný limit. Naopak, zber daní pri zdroji sa musí zhromažďovať pri predaji konkrétnych položiek.
  4. Platiteľ alebo kupujúci odpočítava TDS, tj od nich sa vyžaduje, aby odpočítali daň pri zdroji. Naopak príjemca alebo predávajúci je zodpovedný za výber TCS za stanovenú cenu od kupujúceho.
  5. Vo všeobecnosti sa daň odpočíta pri zdroji, v čase pripísania na účet príjemcu platby alebo počas platby, podľa toho, čo nastane skôr. Hoci v prípade platby mzdy a životného poistenia by sa mala odpočítať len v čase platby. Na rozdiel od TCS, ktorá sa zhromažďuje pri debetovaní účtu kupujúceho alebo pri prijatí čiastky, ktorá nastane skôr. Keď sa však predaj šperkov alebo drahých kovov uskutočňuje, mali by sa zhromažďovať, keď sa uvažuje o prijatí v hotovosti.

záver

Daňové odpočty pri zdroji (TDS) sa vyskytujú v čase uskutočnenia platby, tj ide o odpočítanie z príjmov príjemcu. Na druhej strane zber daní pri zdroji je úplne odlišný od TDS.

Top