Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Rozdiel medzi riadkovým a riadkovým segmentom

V základnej geometrii je pojem, s ktorým sa každý študent stretáva, "riadok". Je to dlhá a priama geometrická postava, ktorá sa rozprestiera v oboch smeroch. Odlišuje sa od segmentu línie v tom, že segment línie má začiatočný a koncový bod, v dôsledku čoho je dĺžka segmentu pevná.

Ako vidíte na vyššie uvedenom obrázku, že na oboch koncoch línie je označená šípka, aby ste naznačili, že je nekonečná. Naopak, oba konce segmentu línie sú označené kruhovým bodom, čo naznačuje, že je to definitívne. Pri učení sa geometria je pre každého študenta dôležité, aby pochopil rozdiel medzi riadkovým a riadkovým segmentom. Takže tu v tomto článku budeme vysvetľovať koncept, zobrať si to.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanieriadokSegment riadkov
zmyselLinka môže byť opísaná ako jednorozmerná figurka v geometrii, ktorá prechádza nekonečne.Segment riadku znamená priamku, ktorá prechádza cez dva body.
symbol
Koncové bodyŽiadne koncové body.Má dva koncové body.
dĺžkaneurčitýJednoznačný
Vytrhnuté na papierižiadnyÁno

Definícia linky

Linku možno chápať ako priamu, nekonečnú, dlhú, spojitú cestu, ktorá je charakterizovaná šípkami, čo ukazuje, že linka sa pohybuje v oboch smeroch nekonečne. Je to jednorozmerná geometrická postava, pretože má iba dĺžku, bez šírky a hĺbky. Zvyčajne je riadok označený malým písmenom "l".

Ako vidíte na obrázku vyššie, na oboch stranách sú šípky. Označuje to:

Definícia segmentu línie

Segment riadkov je malý úsek linky. Existujú dva body, ktorými prechádza segment trate a indikuje, že segment trate má definovaný začiatok a koniec. Takže možno povedať, že ide o najkratšiu cestu medzi dvoma danými bodmi, čo uľahčuje meranie segmentu pomocou pravítka. Je to aj jednorozmerná postava ako čiara, ktorá má iba dĺžku.

Vyššie uvedený obrázok je úsečok, v ktorom dĺžka predstavuje AB. Segment vedenia je označený nasledujúcimi znakmi:

Kľúčové rozdiely medzi riadkovým a riadkovým segmentom

Rozdiel medzi riadkovým a riadkovým segmentom je uvedený v nasledujúcich bodoch:

  1. Čiarka sa vzťahuje na rovnú a dlhú značku na povrchu, ktorú znázorňujú šípky na oboch koncoch, ktoré ukazujú, že sa rozprestiera v oboch smeroch nekonečne. Na druhej strane segment predstavuje určitý kúsok, tak aj segment segmentu znamená časť linky, ktorá má zreteľný začiatok a koniec.
  2. Zatiaľ čo úsek segmentu začína v jednom bode a končí na inom mieste, v riadku nie sú žiadne koncové body.
  3. Pokiaľ ide o dĺžku, dĺžka čiary je nekonečná, čo sa nedá merať. Naopak, pretože segment trate má dva koncové body, jeho dĺžka sa dá ľahko merať.
  4. Segment línií sa dá nakresliť na papieri, zatiaľ čo linku nemožno nakresliť na papieri, ktorý možno reprezentovať.

záver

Stručne povedané, segment trasy je ten, ktorý má dva koncové body, ktoré sa nekonečne rozširujú v oboch smeroch a potom sa nazývajú ako čiara. Jednoducho povedané, na ľubovoľnej strane nie sú žiadne koncové body. Obe môžu byť paralelné, pretínajúce sa alebo skosené.

Top